Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kruševac

Dana 01.09.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Počekovina , opština Trstenik, Gazdinstvo Marka Matića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primerom dobre poljoprivredne prakse u plasteničkoj proizvodnji paradajza , savetodavac Slađana Rilak

Cilj posete oglednoj farmi bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa primerom dobre poljoprivredne prakse u plasteničkoj proizvodnji paradajza.
Koordinator: Slađana Rilak

Izvor: PSSS Kruševac