Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Jagodina

Dana 10.09.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad,
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Rentabilnost proizvodnje dunje , savetodavac Vera Filipović

Cilj posete oglednom gazdinstvu je utvrditi rentabilnost proizvodnje i prerade dunje u 2023. godini na osnovu ovogodišnjih troškova i prodajne cene proizvoda.
Koordinator: Vera Filipović

Izvor: PSSS Jagodina