Najava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 14.09.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Suvi Do , opština Blace, Poljoprivredno gazdinstvo Gočmanac Miroslava
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Tehnologija pripreme silaže cele biljke kukuruza , savetodavac Igor Petrović

Cilj radionice je praktičan prikaz tehnoloških postupaka prilikom spremanja silaže cele biljke kukuruza
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje