Najava: TRIBINA-PSSS Zaječar

Dana 30.01.2021. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Rgotina , opština Zaječar – grad, Gazdinstvo Jelenković Dušana
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Ivanka Vidojković

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Ivanka Vidojković

Izvor: PSSS Zaječar