Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 01.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Tutin , opština Tutin, Prostorije Udruženja stočara Tutin
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Higijena muže , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 10:30 do 11:00 Najava IPARD poziva u 2021. godini , savetodavac Smail Ejupović

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama: Higijena muže i Najava IPARD poziva u 2021. godini.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar