Najava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 20.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Ub , opština Ub, Prostorije JKP ĐUNIS
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Prodaja proizvoda na kućnom pragu , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom tribine prisutni su upoznati sa pravilnikom kojim se uređuje prodaja malih količina primarnih proizvoda za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo