Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

Dana 23.10.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kujavica , opština Vladimirci,
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse , savetodavac Svetlana Zlatarić


Koordinator: Svetlana Zlatarić

Izvor: PSSS Šabac