Najava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 23.02.2021. godine, sa početkom u 13:05 održaće se tribina, mesto Rujnik , opština Niš-Crveni Krst, U predvorju polj.gazdinstva Stevanović Bratislava
sa temom:
1. 13:05 do 14:05 Pravilnik o upisu i obnovi polj.gazdinstva kao i o uslovima za pasivni status polj.gazdinstva , savetodavac Tanja Petrović

Cilj održavanja tribine je bliže upoznavanje prisutnih polj proizvođača sa potrebnom dokumentacijom za upis u registar polj.gazdinstava kao i obavezom upisanih u registar davanje tačnih podataka sa gazdinstva, rokom prijave nastale promene kao i o uslovima za pasivni status polj.gazdinstva.Tribina će biti održana po svim preporučenim merama borbe protiv KOVIDA 19.
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš