Najava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 23.02.2021. godine, sa početkom u 10:30 održaće se tribina, mesto Hum , opština Niš-Crveni Krst, Predvorje polj.gazdimstva Milojević Aleksandra
sa temom:
1. 10:30 do 11:30 Uredba o raspodeli podsticajnih sredstava za 2021 godinu , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj održavanja Tribine je da se prisutni poljoprivredni proizvođači bliže upoznaju sa Uredbom o raspodeli podsticajnih sredstava za 2021 godinu kao i sa opštim uslovima za konkurisanje po najavljenim pravilnicima a sve u cilju blagovremene pripreme polj.proizvođača za mogućnosti blagovremenog konkurisanja za podsticajna sredstva MPŠV za 2021 godinu u cilju unapređenja polj.proizvodnje.Tribina će biti održana po svim predviđenim merama zaštite,a u skladu neširenja virusa SARS-Kovida 19.
Koordinator: Ivan Rangelov

Izvor: PSSS Niš