Najava: RADIONICA-PSSS Šabac

Dana 23.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Klenje , opština Bogatić, Gazdinstvo Rada Stanojčića
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uzimanje i priprema uzoraka zemljišta za N-min metodu. , savetodavac Gordana Rehak

Cilj radionice treba da pokaže i objasni kako i na koji način treba uzeti uzorak za ispitivanje lako pristupačnog azota u zemljištu koji se u laboratoriji lako određuje N-min metodom, a poljoprivrednicima pruža tačnu informaciju o postojećoj količini, na osnovu koje se dobija preporuka za potrebnu količinu azota koju treba uneti u prihrani.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac