Najava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 09:30 održaće se predavanje, mesto Štitar , opština Šabac – grad, Sala doma kulture
sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Štetni patogeni krompira, karantinska bakterija-Ralstonia solanacearum- , savetodavac Slavica Maksimović
2. 10:00 do 10:30 Štetni patogeni krompira, karantinska bakterija-Clavibacter michiganensis , savetodavac Slobodan Gošić


Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac