Najava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

Dana 22.02.2021. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Izvor , opština Žitorađa, Poljoprivredno gazdinstvo Cakić dejan
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Praktičan prikaz dezinfekcije zemljišta, fumigantima u plasteničkoj proizvodnji koj proizvodnji , savetodavac Ivana Obradović

Dezinfekcija zemljišta predstavlja bitan uslov u plasteničkoj proizvodnji. Fumiganti deluju gasnom fazom na patogene, insekte, nematode i semena korovskih biljaka. Od fumiganata preporuka je preparat na bazi a.m. dazomet . Količina primene preparata je od 30 do 60 g po metru kvadratnom. Fumiganti su jaki otrovi i treba biti veoma pažljiv pri radu sa njima,
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Prokuplje