Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Poljoservis

Dana 22.02.2021. savetodavac Dragan Kolčić posetiće udruženje Udruženje pčelara ” Lipa” Knjaževac, mesto Knjaževac, opština Knjaževac, u periodu od 09:00 do 09:30 časova
Sastan sa članovi udruženja ima cilj da se napravi plan aktivnosti za 2021. godinu.
Sastanak će biti održan uz primenu mera za sprečavanje širanja COVID 19.

Izvor: PSSS Poljoservis