Najava: RADIONICA-PSSS Niš

Dana 11.02.2021. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Gadžin Han , opština Gadžin Han, U predvorju polj.gazdinstva Nikole Krstića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Određivanje lakopristupačnog azota u zemljištu u cilju prihrane ozimih kultura , savetodavac Saša Stanković

Cilj radionice je da prisutnim proizvođačima strnih žita praktično na njihovom uzorku zemljišta aparatom Nitraček izmeri sadržaj lako pristupačnog azota u zemljištu kako bi odredili potrebne količine azota i vrstu i količinu mineralnih azotnih đubriva u predstojećoj prihrani useva pšenice.Radionica će biti organizovana uz stroge predostrožnosti i poštovanje propisanih mera u cilju sprečavanja širenja COVID-19.
Koordinator: Saša Stanković

Izvor: PSSS Niš