Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

Dana 11.02.2021. savetodavac Ivan Rangelov posetiće udruženje Društvo pčelara “Suva planina”, Gadžin Han, mesto Gadžin Han, opština Gadžin Han, u periodu od 09:15 do 10:00 časova
Cilj posete udruženju je sa prisutni članovi udruženja bliže upoznaju sa Uredbom o raspodeli podsticaja u 2021.godinu.Poseta će biti organizovana po svim preporučenim merama za neširenje odnosno suzbijanje KOVIDA 19.

Izvor: PSSS Niš