Najava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 20.01.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Biskuplje , opština Veliko Gradište, Sala Mesne Kancelarije
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Pravilna prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Danijela Ilić
2. 10:30 do 11:00 Značaj vođenja knjige polja , savetodavac Bojan Stević

Cilj održavanja predavanja je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa značajem pravilne prihrane ozimih strnih žita, kao i sa značajem uvođenja E agrara.
Koordinator: Danijela Ilić

Izvor: PSSS Požarevac