Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 23.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Svečana sala Kulturnog centra Novi Pazar
sa temama:
1. 11:00 do 11:15 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić
2. 11:15 do 11:30 Krompirov moljac, mere zaštite , savetodavac Svetlana Šućević
3. 11:30 do 11:45 Metode sušenja voća , savetodavac Silvija Hodžić
4. 11:45 do 12:00 Evidencija podataka u TE obrasce , savetodavac Smail Ejupović
5. 12:00 do 12:15 Značaj udruživanja , savetodavac Stefan Pajović
6. 12:15 do 12:30 IPARD III- Mera 1 , savetodavac Ivana Majdak
7. 12:30 do 12:45 Proizvodnja sira , savetodavac Zumreta Trtovac
8. 12:45 do 13:00 Upotreba bakarnih preparata za zaštitu voća u zimskom periodu , savetodavac Belkisa Rabić

Cilj predavanja jeste da poljoprivredne proizvođače upoznamo sa najavljenim temama.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar