Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 15.01.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Šaronje , opština Novi Pazar – grad, Klub poljoprivrednika “Šaronje”
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Obnovi PG u 2024.god. , savetodavac Stefan Pajović
2. 11:30 do 12:00 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić

Cilj predavanja jeste da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa sledećim temama:
1. Obnova P.G. u 2024
2. Higijena muže krava
Koordinator: Stefan Pajović

Izvor: PSSS Novi Pazar