Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 11.01.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, MZ Delimeđe
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Srđan Milovanović
2. 09:30 do 10:00 Obnova P.G.u okviru eAgrara u 2024 godini , savetodavac Svetlana Šućević

Najavljujem predavanje i teme koje će se prezentovati ovom prilikom:1.Obnova P.G.u okviru eAgrara u 2024 godini 2. Osiguranje u poljoprivredi
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar