Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 10.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Raždaginja , opština Sjenica, PG Tajić Jakup
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita breskve i nektarine , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 12:30 do 13:00 Muža krava , savetodavac Safet Vesnić

Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima predstave mere zaštite breskve i nektarine i muža krava.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar