Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 09.02.2021. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Melaje , opština Tutin, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita kruške od kruškine buve(Cacopsylla pyri) , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 12:30 do 13:00 Ishrana krava u proizvodnom ciklusu i zasušnom periodu. , savetodavac Safet Vesnić

Najavljeno predavanje ima za cilj da upozna poljoprivrednike sa zaštitom kruške od obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) i ishranom krava u proizvodnom ciklusu i zasušnom periodu.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar