Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 16.10.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Opština Ljubovija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Ishrana krmača u laktaciji , savetodavac Dejan Obadović
2. 10:30 do 11:00 Setvena norma za setvu ozime pšenice , savetodavac Dušan Despotović

Upoznavanje proizvođača sa setvenom normom za setvu ozime pšenice i ishranu krmača u periodu laktacije.
Koordinator: Dejan Obadović

Izvor: PSSS Loznica