Objava: RADIONICA-PSSS Pirot

Dana 11.10.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je radionica, mesto Radoševac , opština Babušnica, Gazdinstvo Jadrana Đurića
sa temom:
1. 11:00 do 12:00 Određivanje optimalnog vremena berbe kukuruza na osnovu izmerene vlage zrna , savetodavac Vesna Manić

Cilj radionice bio je da se poljoprivrednim proizvođačima praktično pokaže optimalno vreme berbe kukuruza na osnovu izmerene vlage zrna.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot