Najava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 08.04.2024. godine, sa početkom u 12:30 održaće se predavanje, mesto Čumić , opština Kragujevac – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Miloša Vasića
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja , savetodavac Lidija Vulović
2. 13:00 do 13:30 Integralna zaštita bilja uz primenu preoruka PIS , savetodavac Marija Ivanović

Predavanje se organizuje u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača o aktuelnim temama u oblasti zaštite bilja.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac