Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 09.04.2024. godine, sa početkom u 08:00 održaće se predavanje, mesto Beograd (Novi Beograd) , opština Beograd-Novi Beograd, Opština
sa temama:
1. 08:00 do 08:30 Agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Anka Kačarević
2. 08:30 do 09:00 Zaštita ratarskih kultura , savetodavac Eleonora Onć Jovanović

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih sa agrohemijskim analizama zemljišta i zaštitom ratarskih kultura.
Koordinator: Anka Kačarević

Izvor: PSSS Beograd