Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 13.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Institut za voćarstvo Čačak
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Pravilno uzimanje uzoraka za agrohemijsku analizu , savetodavac Snežana Dragićević-Filipović
2. 09:30 do 10:00 Izbor vegetativnih podloga za trešnju , savetodavac Velimir Stanojević

Prisutni poljoprivredni proizvođači će imati priliku da se upoznaju sa pravilnim uzimanjem uzoraka za agrohemijsku analizi u i izboru vegetativnih podloga za trešnju.
Koordinator: Snežana Dragićević-Filipović

Izvor: PSSS Čačak