Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Pirot

Dana 08.11.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Slavinja , opština Pirot, Gazdinstvo Marije Velimirović
sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u organskoj proizvodnji , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj posete oglednog gazdinstva je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa dobrom poljoprivrednom praksom u organskoj proizvodnji.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot