Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 26.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Loznica , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Kako do Global Gapa , savetodavac Radmila Ćalić

Cilj obilaska da se grupa upozna sa uslovima,načinom i dokumentacijom za ulazak i Global Gap. koje ovo gazdinstvo u velikoj meri poseduje.
Koordinator: Radmila Ćalić

Izvor: PSSS Loznica