Objava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 20.01.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Gornje Grgure , opština Blace, Prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Mere za unapređenje kvaliteta mleka , savetodavac Igor Petrović
2. 12:35 do 13:05 Zaštita voća u periodu zimskog mirovanja , savetodavac Aleksandar Petković

Cij predavanja je bio upoznavanje prisutnih sa merama za unapređenje kvaliteta mleka na poljoprivrednim gazdinstvima kao i sa značajem tretmana voća u periodu zimskog mirovanja.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje