Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Loznica

Dana 31.10.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Lešnica , opština Loznica – grad,
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Analiza zemljišta u cilju planiranja pravilne ishrane jabuke , savetodavac Zlatica Krsmanović

Poseta oglednom gazdinstvu na kome će se obraditi tema”Analiza zemljišta u cilju planiranja pravilne ishrane jabuke”.
Koordinator: Zlatica Krsmanović

Izvor: PSSS Loznica