Najava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 02.11.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se predavanje, mesto Mali Požarevac , opština Beograd-Sopot, P.G. Ivan Gajić
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 zaštirom breske od bolesti i štetočina , savetodavac Marija Milenković
2. 17:35 do 18:05 Rezidba breskve. , savetodavac Zoran Janković

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa zaštirom breske od bolesti i štetočina i sa rezidbom breskve.
Koordinator: Marija Milenković

Izvor: PSSS Beograd