Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kragujevac

Dana 21.06.2024. godine, sa početkom u 15:30 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kragujevac , opština Kragujevac – grad,
sa temom:
1. 15:30 do 16:00 Diversifikacija na RPGu , savetodavac Suzana Nešković

Obilazak ogledne farme
Koordinator: Suzana Nešković

Izvor: PSSS Kragujevac