Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS K.Mitrovica

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Srbovac , opština Zvečan,
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji mleka , savetodavac Zdravko Dobrić

Cilj obilaska ogledne farme je da se poljoprivrednim proizvođačima prilikom posete porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu pokaže savremena farma i pojasni značaj dobre higijenske prakse u proizvodnji mleka.
Koordinator: Zdravko Dobrić

Izvor: PSSS K.Mitrovica