Najava: Dana polja ozimih strnih žita

Poljoprivredna Savetodavna i Stručna Služba Poljoservis Knjaževac održaće DAN POLJA OZIMIH STRNIH ŽITA u Sredu 05.06.2023. godine sa početkom u 10:00 časova na imanju poljoprivrednog proizvođača Trifunović Miljana  , opština Sokobanja, K.O. Resnik  gde je postavljen DEMO OGLED OZIMIH STRNIH ŽITA.

Svrha izvođenja ogleda je ispitivanje prinosa i kvaliteta zrna ozimih strnina pod istim  agroekološkim i agrotehničkim uslovima u opštini Sokobanja.Ogled je postavljen da delu parcela: 1500/9, 1500/10 i 1500/13, KO Resnik, na površini od 2 ha.Površina posorti je 0,09 ha. Osnovna obrada zemljišta obavljena je tanjiranjem, 05.12. 2023. godine i tom prilikom uneta je UREA 46% 100 kg/ha, jer je agrohemijska analiza zemljišta pokazala više nego dovoljan sadržaj fosfora i kalijuma. Tip zemljišta je smonica, predusev kukuruz. Posejane su 23 sorte ozimog ječma, tritikala i pšenice 6 semenskih kuća: Ječam:

LG ZEBRA, NS:NONIUS, 565 i PARIP;Tritikale: NS IGNJAT; Pšenica; NS:SIMONIDA, POBEDA,EPOHA, GRIVNA,RAJNA, SCENA;  CAUSSADE: SOSTHENE , SOLINDO, Agromarket: COMILFO; LG: ANERI, AVENUE, NIKOL; Agro Sava: QUATRONA, ZP: NEXERA 88,ZEMUNSKA ROSA i AURELIA.

 

Koordinator ogleda : Srđan Cvetković