Edukacije za Modul 18 – promena termina

U vezi sa Dopisom 967, od 25.11.2022. godine, o održavanju edukacija savetodavaca u decembru 2022. godine, obaveštavamo vas da će se dvodnevna edukacija za Modul 18: “Timski rad” planirana za 21. i 23. decembar realizovati 23. i 26. decembra 2022. godine u IPN-u. Agendu za edukaciju dostavićemo blagovremeno.

Ovom prilikom obaveštavamo vas da će se u okviru edukacija za fizička lica, 27. decembra 2022. godine realizovati Modul: “Upravljanje vremenom”, koji pripada oblasti Metodologija savetodavnog rada.

Navedeni Modul organizujemo uvažavajući zahtev većeg broja PSSS, koje molimo da što pre prijave zainteresovane, kako bismo bili u mogućnosti da formiramo grupu.

Detaljnije informacije o realizaciji Modula: ”Upravljanje vremenom” biće date na Portalu PSSS od sutra, 20. decembra 2022. godine, u okviru dela Edukacije za fizička lica.

Napominjemo da će edukacija biti održana samo ukoliko se prijavi dovoljan broj učesnika za formiranje grupe.

Prijava svih zainteresovanih učesnika vrši se na e-mail: bpetrovic@ipn.bg.ac.rs do četvrtka 22. decembra 2022. godine, do 12 časova.

Izvor: IPN