Događaj u okviru Erasmus projekta “European Excellence in Dairy Learning” – AEDIL dairy CoVE

Na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu je od 22. do 24. aprila održana Generalna skupština Evropskog udruženja za unapređenje znanja u industriji mleka –  Association for European Dairy Industry Learning (AEDIL) i radionice u okviru Erasmus+ projekta “European excellence in dairy learning”.

Ovo je prvi projekat ove vrste koji se realizuje u našoj zemlji u okviru poziva Erasmus+ projekata – Centri izvrsnosti u mlekarstvu.

Na događaju je učestvovalo 40 kolega iz 11 država (Danska, Holandija, Nemačka, Irska, Turska, Grčka, Francuska, Poljska, Turska, Velika Britanija, Finska) i 5 partnerskih institucija iz Srbije (Poljoprivredni fakultet, Pirotska mlekarska škola, mlekara Milkhouse, Privredna komora Srbije i Institut za primenu nauke u poljoprivredi).

Teme koje su obrađivane tokom radionica u okviru događaja su obuhvatile sledeće

  • definisanje znanja i veština potrebnih za sektor mlekarstva;
  • mogućnosti kreiranja kampanje regrutovanja za sektor mlekarstva;
  • pravci razvoja „Dairy Learning & Innovation Hub“ i platforme za e-kurseve Dairy LMS;
  • kvalifikacije i mikrokredencijali u sektoru mlekarstva;
  • pravci održivosti formiranih centara izvrsnosti u mlekarstvu nakon završetka projekta

U okviru događaja obavljena je poseta kompaniji Imlek, Beograd.