Poziv za podnošenje prijava za predavače za edukacije savetodavaca

Na osnovu člana 22, stava 1 Zakona o obavljanju savetodavnih i stručnih poslova u oblasti poljoprivrede, obuka i usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača, pored ostalog, obuhvata i organizovanje edukacije – treninga poljoprivrednih savetodavaca u saradnji sa domaćim i stranim obrazovnim i istraživačkim institucijama i stručnjacima. Institut za primenu nauke u poljoprivredi (IPN), kao ovlašćena organizacija, po rešenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 021-01-92/2019-03 od 30.12.2019. godine, kao i na osnovu Godišnjeg plana usavršavanja poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača za 2023. godinu, organizuje edukacije za dole navedene module.

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da:

INSTITUT ZA PRIMENU NAUKE U POLJOPRIVREDI OBJAVLJUJE

DANA 17.05.2023. GODINE

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA PREDAVAČE ZA EDUKACIJE SAVETODAVACA ZA

Modul 1: Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenja plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta – preuzeti poziv

Modul 2: Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima sa proizvodnjom 150-1000 l/dan – preuzeti poziv  

Modul 4: Procena stanja na gazdinstvu za organizovanje proizvodnje lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, tehnologija proizvodnje i strategija unapređenja prerade – preuzeti poziv

Modul 5: Dobre prakse zaštite životne sredine kroz održivu primenu sredstava za zaštitu bilja –preuzeti poziv

Modul 7: Prevencija bolesti papaka u cilju očuvanja zdravlja i dobrobiti mlečnih krava – preuzeti poziv

Radionica 2: Investicione sposobnosti poljoprivrednih gazdinstava i analiza investicionih ideja na bazi FADN podataka iz povratne informacije – preuzeti poziv

 Navedene edukacije su u trajanju od 10 do 17 časova.

Prijave sa radnom biografijom – CV – preuzeti ovde (forma CV), a dostaviti najkasnije do 28.05.2023. godine, na imejl adresu: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs ili pisanim putem na adresu Institut za primenu nauke u poljoprivredi, 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 68b, P.fah 43.

Edukacije se u celosti finansiraju od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, pa u slučaju da Ministarstvo iz bilo kog razloga ne izvrši uplatu sredstava namenjenih za edukaciju, ista će biti odložena, a o svemu će izabrani predavači biti obavešteni blagovremeno.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/2751 622. Kontakt osobe: dr Nataša Tolimir i dr Marijana Maslovarić.