Poziv za podnošenje prijava za predavače za edukacije savetodavaca

На основу члана 22, става 1 Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде, обука и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, поред осталог, обухвата и организовање едукације – тренинга пољопривредних саветодаваца у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима. Институт за примену науке у пољопривреди (ИПН), као овлашћена организација, по решењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 021-01-92/2019-03 од 30.12.2019. године, као и на основу Годишњег плана усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2023. годину, организује едукације за доле наведене модуле.

Обавештавамо заинтересоване кандидате да:

ИНСТИТУТ ЗА ПРИМЕНУ НАУКЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ OБЈАВЉУЈЕ

ДАНА 17.05.2023. ГОДИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ ЗА ЕДУКАЦИЈЕ САВЕТОДАВАЦА ЗА

Модул 1: Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, заштиту ознака квалитета – преузети позив

Модул 2: Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствима са производњом 150-1000 л/дан – преузети позив  

Модул 4: Процена стања на газдинству за организовање производње лековитог, зачинског и ароматичног биља, технологија производње и стратегија унапређења прераде – преузети позив

Модул 5: Добре праксе заштите животне средине кроз одрживу примену средстава за заштиту биља –преузети позив

Модул 7: Превенција болести папака у циљу очувања здравља и добробити млечних крава – преузети позив

Радионица 2: Инвестиционе способности пољопривредних газдинстава и анализа инвестиционих идеја на бази FADN података из повратне информације – преузети позив

 Наведене едукације су у трајању од 10 до 17 часова.

Пријавe са радном биографијом – CV – преузети ovde (форма CV), а доставити најкасније до 28.05.2023. године, на имејл адресу: mmaslovaric@ipn.bg.ac.rs или писаним путем на адресу Институт за примену науке у пољопривреди, 11000 Београд, Булевар деспота Стефана 68б, П.фах 43.

Едукације се у целости финансирају од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, па у случају да Министарство из било ког разлога не изврши уплату средстава намењених за едукацију, иста ће бити одложена, а о свему ће изабрани предавачи бити обавештени благовремено.

Додатне информације могу се добити на број телефона: 011/2751 622. Контакт особе: др Наташа Толимир и др Маријана Масловарић.