Najava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 09:45 održaće se tribina, mesto Ratkovac , opština Lajkovac, Osnovna škola Ratkovac
sa temom:
1. 09:45 do 10:15 Promena podataka o gazdinstvu u eRPG-u , savetodavac Milena Dražić

Tokom tribine prisutni će biti upoznati sa načinom popunjavanja obrasca “Promena podataka o gazdinstvu u eRPG-u”.
Koordinator: Milena Dražić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se radionica, mesto Dučić , opština Mionica, Polj. gazdinstvo Perić Miloša
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Rezidba šljive , savetodavac Jovan Milinković

Tokom radionice prisutnima će biti praktično pokazana rezidba šljive i formiranje poboljšane piramidalne krune.
Koordinator: Jovan Milinković

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 12:31 održana je predavanje, mesto Ub , opština Ub, Opština UB
sa temama:
1. 12:31 do 13:02 E agrar , savetodavac Slađana Gavrilović
2. 13:03 do 13:38 Prihrana strnih žita , savetodavac Svetlana Jerinić

Tokom predavanja prisutnim proizvođačima su pružene informacije vezane za E agrar i pravilno đubrenje ratarskih kultura.


Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 21.03.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se predavanje, mesto Sovljak , opština Ub, MZ Sovljak
sa temama:
1. 16:00 do 16:30 Đubrenje voćnh zasada , savetodavac Srđan Stanojlović
2. 16:30 do 17:00 Rezidba šljive , savetodavac Đorđe Sovilj
3. 17:00 do 17:30 Zaštita strnih žita , savetodavac Slađana Gavrilović
4. 17:30 do 18:00 Prihrana strnih žita , savetodavac Svetlana Jerinić

Tokom predavanja prisutnim proizvođačima biće dati aktuelni saveti i preporuke iz ratarske i voćarske proizvodnje.
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 08:59 održana je predavanje, mesto Pecka , opština Osečina, Prostorije O.Š. u Peckoj
sa temama:
1. 08:59 do 09:30 Organska stočarska proizvodnja , savetodavac Predrag Jokić
2. 09:35 do 10:05 Standardi, prerada i udruživanje u u cilju zajedničkog nastupa na tržištu , savetodavac Radiša Panić
3. 10:05 do 10:37 Projektovanje podizanja višegodišnjih zasada maline i borovnice , savetodavac Milivoj Timotić
4. 10:37 do 11:09 Organska poljoprivredna proizvodnja , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa organskom poljoprivrednom proizvodnjom.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 14.03.2023. sa početkom u 09:00, mesto Pecka, opština Osečina,Prostorije O.Š. u Peckoj
Obuka za e-agrar.
Koordinator: Milivoj Timotić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 17.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Sala opštine Valjevo
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Uticaj klimatskih promena i mere adaptacije u voćarstvu , savetodavac Jovan Milinković
2. 11:30 do 12:00 Uticaj klimatskih promena na pojavu štetnih organizama , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa uticajem klimatskih promena i merama adaptacije u voćarstvu i uticaju klimatskih promena na pojavu štetnih organizama.
Koordinator: Jovan Milinković

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 09.03.2023. godine, sa početkom u 10:51 održana je predavanje, mesto Jajčić , opština Ljig, Osnovna škola Jajčić
sa temama:
1. 10:51 do 11:23 Rezidba šljive , savetodavac Jovan Milinković
2. 11:26 do 11:56 Zaštita strnih žita , savetodavac Milena Dražić
3. 11:57 do 12:29 Uvođenje eAgrara , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
4. 12:30 do 13:09 Krompirov moljac , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom predavanja prisutni će biti upoznati sa zaštitom strnih žita, uvođenjem eAgrara, rezidbom šljive i krompirovim moljcem,
Koordinator: Milena Dražić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 13.03.2023. godine, sa početkom u 07:57 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PSSS Valjevo
sa temom:
1. 07:57 do 08:31 e agrar , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom tribine prisutnima su pruzene informacija i podrška oko uvođenja e agrara.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 08:04 održana je predavanje, mesto Ljig , opština Ljig, Sala opštine Ljig
sa temama:
1. 08:04 do 08:43 Projektovanje podizanja višegodišnjih zasada (malina i borovnica) , savetodavac Jovan Milinković
2. 08:43 do 09:16 Prihrana strnih žita , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
3. 09:16 do 09:47 Zasnivanje lucerišta , savetodavac Svetlana Jerinić
4. 09:47 do 10:25 Uvođenje eAgrara , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa podizanjem savremenih intezivnih zasada maline i borovnice, prihranom strnih žita, zasnivanjem lucerišta i uvođenjem eAgrara.
Koordinator: Jovan Milinković

Izvor: PSSS Valjevo