Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, prostorije PSSS
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 e agrar , savetodavac Srđan Stanojlović

Tokom nastupa prisutni su upoznati sa funkcionisanjem e agrara i biće im pružena obuka za samostalnu obnovu gazdinstva.

Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Prostorije PSSS Valjevo
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita zasada šljive , savetodavac Snežana Radovanović
2. 10:30 do 11:00 Rezidba šljive , savetodavac Milivoj Timotić

Tokom predavanja poljoprivredni proizvođači su upoznati sa pravilnom rezidbom šljive i zaštitom zasada šljive.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Ub , opština Ub, Sala Centra za kulturu
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Izbor hibrida kukuruza , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 12:30 do 13:00 Zaštita kukuruza , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa značajem pravilnog izbora hibrida kao i zaštitom kukuruza .
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Prostorije PSSS Valjevo
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom nastupa prisutni su upoznati sa funkcionisanjem e agrara i pružena im je obuka za samostalnu obnovu gazdinstva.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, prostorije PSSS
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 e agrar , savetodavac Srđan Stanojlović

Tokom nastupa prisutni će biti upoznati sa funkcionisanjem e agrara i biće im pružena obuka za samostalnu obnovu gazdinstva.
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 31.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Prostorije PSSS Valjevo
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita zasada šljive , savetodavac Snežana Radovanović
2. 10:30 do 11:00 Rezidba šljive , savetodavac Milivoj Timotić

Tokom predavanja poljoprivredni proizvođači će biti upoznati sa pravilnom rezidbom šljive i zaštitom zasada šljive.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 29.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, Prostorije PSSS Valjevo
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 E agrar , savetodavac Snežana Radovanović

Tokom nastupa prisutni će biti upoznati sa funkcionisanjem e agrara i biće im pružena obuka za samostalnu obnovu gazdinstva.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Sovljak , opština Ub, PG Perišić Gorana
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Promena podataka o gazdinstvu u eRPG u , savetodavac Srđan Stanojlović

Tokom tribine prisutni su upoznati sa načinom popunjavanja obrasca “Promena podataka o gazdinstvu u eRPG-u”.
Koordinator: Srđan Stanojlović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Brezovica , opština Ub, Osnovna škola Brezovica
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Proizvodnja malih količina proizvoda na gazdinstvu , savetodavac Slađana Gavrilović
2. 12:30 do 13:00 E agrar , savetodavac Snežana Radovanović
3. 13:00 do 13:30 Podsticaji u voćarskoj proizvodnji , savetodavac Jovan Milinković

Tokom nastupa poljoprivredni proizvođaći su upoznati sa funkcionisanjem e agrara i pružena im je obuka za samostalan rad za obnovu gazdinstava.
Koordinator: Snežana Radovanović

Izvor: PSSS Valjevo

Dana 28.03.2023. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Ub , opština Ub, Sala Centra za kulturu
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Izbor hibrida kukuruza , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić
2. 12:30 do 13:00 Zaštita kukuruza , savetodavac Milena Dražić

Tokom predavanja prisutni će se upoznati sa značajem pravilnog izbora hibrida kao i zaštitom kukuruza .
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo