Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Kuršumlija

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija,
sa temom:
1. 11:00 do 11:31 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji šljive , savetodavac Savo Došović

Prisutni poljoprvredni proizvođači pri poseti oglednom gazdinstvu biće praktično upoznati sa dobrom poljoprivrednim praksom u proizvodnji šljive, kao i sa prednostima saradnje poljoprivrednog gazdinstva i poljoprivredne stručne službe, kako u domenu stručnih saveta tako i u domenu korišćenja podsticaja u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 17.06.2024. godine, sa početkom u 10:33 održana je tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Kancelarija za poljoprivredu u lokalnoj samoupravi
sa temom:
1. 10:33 do 11:05 Podsticaji u stocarstvu po košnici pčela , savetodavac Savo Došović

Poljoprivredni proizvodjaci su upoznati sa aktuelnim merama agrarne politike Ministrstva poljoprivrede sumarstva i vodiprivrede.
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 20.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Kaševar , opština Blace, Pg Ivana Gmijovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Agrarna politika Ministarstva Poljoprivrede , savetodavac Ivana Obradović

Poljoprivredni proizvodjači će biti upućeni u agrarnu politiku Ministarstva Poljoprivrede, odnosno koje sve vrste podsticajnih sredstava mogu da koriste tokom godine a u cilju unapredjenja poljoprivredne proizvodnje
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 17.06.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Baćoglava , opština Kuršumlija, PG Cvetković Miroljuba
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Podsicajna sredstva za unapredjenje poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Ivana Obradović

Poljoprivredni proizvodjači će biti upućeni u sve vrste podsticajnih sredstava koje mogu da koriste u cilju unapredjenja poljoprivredne proizvodnje a po raspisivanju javnih poziva Ministarstva Poljoprivrede.
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 08:57 održana je radionica, mesto Žuč , opština Kuršumlija, Poljoprivredno gazdinstvo Slaviše Milanovića
sa temom:
1. 08:57 do 09:29 Praktični prikaz vizuelnog pregleda maline na prisustvo najzačajnijih bolesti i štetočina , savetodavac Nikola Milenković


Koordinator: Nikola Milenković

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 11:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija,
sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Dobra poljoprivredna praksa u proizvodnji šljive , savetodavac Savo Došović

Prisutni poljoprvredni proizvođači pri poseti oglednom gazdinstvu biće praktično upoznati sa dobrom poljoprivrednim praksom u proizvodnji šljive, kao i sa prednostima saradnje poljoprivrednog gazdinstva i poljoprivredne stručne službe, kako u domenu stručnih saveta tako i u domenu korišćenja podsticaja u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 17.06.2024. godine, sa početkom u 10:00 održaće se tribina, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Kancelarija za poljoprivredu u lokalnoj samoupravi
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Podsticaji u stocarstvu po košnici pčela , savetodavac Savo Došović

Poljoprivredni proizvodjaci ce biti upoznati sa aktuelnim merama agrarne politike Ministrstva za poljoprivredu sumarstvo i vodiprivredu.
Koordinator: Savo Došović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Žuč , opština Kuršumlija, Poljoprivredno gazdinstvo Slaviše Milanovića
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Praktični prikaz vizuelnog pregleda maline na prisustvo najzačajnijih bolesti i štetočina , savetodavac Nikola Milenković


Koordinator: Nikola Milenković

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 06.06.2024. godine, sa početkom u 09:01 održana je tribina, mesto Trbunje , opština Blace, Gazdinstvo Zorana Kricaka
sa temom:
1. 09:01 do 09:31 Razvoj seoskog turizma , savetodavac Tanja Davidović

Cilj ove tribine je da se poljoprivrednicima ukaže na značaj razvoja seoskog turizma i benefite koje mogu da imaju od turizma kao i značaj osiguranja useva i na koji način mogu da izvrše povraćaj sredstava za premiju osiguranja.
Koordinator: Tanja Davidović

Izvor: PSSS Kuršumlija

Dana 06.06.2024. godine, sa početkom u 10:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Trbunje , opština Blace,
sa temom:
1. 10:30 do 11:07 Prezentacija podataka na gazdinstvu , savetodavac Tanja Davidović

Prezentacija podataka dobijenih kroz odnos prihoda i varijabilnih troskova na poljoprivrednom gazdinstvu za svaku liniju proizvodnje na poljoprivrednom gazdinstvu.
Koordinator: Tanja Davidović

Izvor: PSSS Kuršumlija