Objava: PREDAVANJE-PSSS Kuršumlija

Dana 10.07.2024. godine, sa početkom u 08:01 održana je predavanje, mesto Kuršumlija , opština Kuršumlija, Prostorija PSS Kuršumlija
sa temama:
1. 08:01 do 08:32 Zaštita višnje nakon berbe , savetodavac Ivana Obradović
2. 08:33 do 09:04 Agroekološki uslovi za podizanje zasada voća , savetodavac Magdalena Todorović

Poljoprivredni proizvodjači će biti upoznati sa stanjem u zasadima višnje i aktuelnom zaštitom u cilju očuvanja zdravstvenog stanja biljke kao i ulovima i načinu podizanja zasada voća u odredjenim agroekološkim uslovima a u cilju rentabilne poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Kuršumlija