Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Negotin

U periodu od 14.12.2023. do 16.12.2023. godine, održaće se zimska škola, mesto Negotin , opština Negotin, Sala poljoprivredne škole – sala PSSS Negotin. Zimska škola počinje 14.12.2023. godine u 09:05 prema sledećem rasporedu:

14.12.2023.

14-12-2023.
   09:05 do 09:35 Proizvodnja i prerada mleka , savetodavac Dragan Radosavljević
   09:35 do 10:05 Subvencije u stočarstvu , savetodavac Dragan Radosavljević
   10:05 do 10:35 Pravilno odlaganje stajnjaka u cilju zaštite životne sredine , savetodavac Vladimir Stanković
   10:35 do 11:05 Pčelarska proizvodnja , savetodavac Vladica Stefanović
   11:05 do 11:35 Zasnivanje sejanih travnjaka , savetodavac Vladica Gavrilović
   12:00 do 12:30 Uticaj klimatskih promena na ratarsku proizvodnju , savetodavac Vladica Gavrilović
   12:30 do 13:00 Biljne vaši i njihovi prirodni neprijatelji , savetodavac Bojana Filidžanović
   13:00 do 13:30 Štetočine u strnim žitima , savetodavac Bojana Filidžanović
   13:30 do 14:00 Virusi u pšenici , savetodavac Bojana Filidžanović
   14:00 do 14:30 Tehnologija proizvodnje kukuruza u izmenjenim uslovima , savetodavac Vladica Gavrilović
   14:30 do 15:00 Crvenilo kukuruza , savetodavac Slavica Svetozarević

15-12-2023.
   09:00 do 09:30 Kontrola plodnosti zemljišta , savetodavac Ivana Stanković
   09:30 do 10:00 Kalcifikacija kiselih zemljišta , savetodavac Vladimir Stanković
   10:00 do 10:30 Vreme i način primene đubriva , savetodavac Dejan Stefanović
   10:30 do 11:00 Rezidba voćarskih kultura , savetodavac Dejan Stefanović
   11:00 do 11:30 Čađava krastavost jabuke , savetodavac Nenad Ilić
   12:00 do 12:30 Orah – gusta sadnja , savetodavac Teodor Prvulović
   12:30 do 13:00 Rezidba oraha , savetodavac Teodor Prvulović
   13:00 do 13:30 Pesticidi u poljoprivredi , savetodavac Nenad Ilić
   13:30 do 14:00 Lična zaštitna sredstva prilikom primene pesticida , savetodavac Nenad Ilić
   14:00 do 14:30 Integralna zaštita bilja , savetodavac Slavica Svetozarević
   14:30 do 15:00 E agrar , savetodavac Ivana Stanković

16-12-2023.
   09:00 do 09:30 Knjigovodstvo na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Ivana Stanković
   09:30 do 10:00 Značaj osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji , savetodavac Vladimir Stanković
   10:00 do 10:30 Unapređenje proizvodnje mlečnih proizvoda na gazdinstvu , savetodavac Dragan Radosavljević
   10:30 do 11:00 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje , savetodavac Slavica Svetozarević
   11:00 do 11:30 Vinogradarski registar , savetodavac Teodor Prvulović
   12:00 do 12:30 Konvencionalna i organska proizvodnja , savetodavac Vladica Stefanović
   12:30 do 13:00 Tehničko-tehnološki i ekonomski podaci na gazdinstvu , savetodavac Vladica Stefanović
   13:00 do 13:30 IPARD , savetodavac Dejan Stefanović
   13:30 do 14:00 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Zorica Petkanić
   14:00 do 14:30 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Zorica Petkanić
   14:30 do 15:00 Interesno udruživanje poljoprivrednika , savetodavac Zorica Petkanić
   15:30 do 16:00 Odlike rada PIS-a , eksterni predavač Dušica Belošević

Cilj najavljene Zimske škole je da se proizvođači upoznaju sa najnovijim dostignućima u poljoprivrednoj proizvodnji. Prva dva dana Zimske škole biće održana u svečanoj sali srednje poljoprivredne škole Bukovo, u okviru saradnje sa školom, dok će treći dan biti održan u sali za predavanja u PSSS Negotin.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 11.12.2023. godine, sa početkom u 17:00 održaće se tribina, mesto Dušanovac , opština Negotin, Prostorije mesne zajednice
sa temama:
1. 17:00 do 17:30 E agrar , savetodavac Vladica Gavrilović
2. 17:30 do 18:00 Pravilnik o malim količinama prehrambenih proizvoda , savetodavac Nenad Ilić

Cilj najavljene tribine je da se proizvođači upoznaju sa e agrarom i aktuelnim pravilnicima MPŠV.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 09:59 održana je obilazak ogledne farme, mesto Karbulovo , opština Negotin,
sa temom:
1. 09:59 do 11:01 Tvalitativne i kvantitativne osobine prinosa ovogodisnjeg roda , savetodavac Vladica Stefanović

Cilj posete oglednoj farmi je sumiranje rezultata u ovoj godini i postavljanje ciljeva za sledecu vegetacionu godinu.
Koordinator: Vladica Stefanović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 09.12.2023. godine, sa početkom u 08:00 održaće se tribina, mesto Negotin , opština Negotin, Prostorije PSSS Negotin
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Procedura prilikom podnošenja zahteva za subvenicije na platformi e-agrar. , savetodavac Nenad Ilić

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednika sa načinom podnošenja zahteva za subvenicije na platformi e-agrar.
Koordinator: Nenad Ilić

Izvor: PSSS Negotin

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 08:59 održana je radionica, mesto Negotin , opština Negotin, Gazdinstvo Vladimira Frunzarelovića
sa temom:
1. 08:59 do 10:00 Praktičan prikaz pravilnog popunjavanja knjige polja , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljene radionice bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa praktičnim prikazom pravilnog popunjavanja knjige polja. Prisutno je bilo 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Vladimir Stanković

Izvor: PSSS Negotin

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 17:17 održana je predavanje, mesto Štubik , opština Negotin, Sala doma
sa temama:
1. 17:17 do 17:49 Unapređenje konkurentnosti gazdinstava sa proizvodnjom grožđa ideklarisanje proizvoda u skladu sa propisima , savetodavac Dejan Stefanović
2. 17:49 do 18:22 Zasnivanje sejanih travnjaka , savetodavac Vladica Gavrilović

Cilj najavljenog predavanja je da se proizvođači upoznaju sa najnovijim dostignućima u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Dejan Stefanović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 30.11.2023. godine, sa početkom u 17:06 održana je tribina, mesto Malajnica , opština Negotin, Sala doma Didići
sa temama:
1. 17:06 do 17:38 Pravilnik o malim količinama prehrambenih proizvoda , savetodavac Ivana Stanković
2. 17:42 do 18:14 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Vladica Gavrilović
3. 18:19 do 18:50 Unapređenje proizvodnje mleka , savetodavac Dragan Radosavljević

Upoznavanje proizvođača sa aktivnostima MPŠV.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 28.11.2023. godine, sa početkom u 17:05 održana je tribina, mesto Plavna , opština Negotin, Seoski dom
sa temama:
1. 17:05 do 17:38 E agrar , savetodavac Vladica Gavrilović
2. 17:38 do 18:09 Pravilnik o malim količinama prehrambenih proizvoda , savetodavac Dragan Radosavljević

Cilj najavljene tribine je upoznavanje proizvođača sa aktivnostima MPŠV.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin

OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 30.11.2023. sa početkom u 17:00, mesto Malajnica, opština Negotin,Dom Didići
tehnička greška
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 01.12.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se radionica, mesto Negotin , opština Negotin, Gazdinstvo Vladimira Frunzarelovića
sa temom:
1. 09:00 do 10:00 Praktičan prikaz pravilnog popunjavanja knjige polja , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljene radionice je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa praktičnim prikazom pravilnog popunjavanja knjige polja.
Koordinator: Vladimir Stanković

Izvor: PSSS Negotin