Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 20.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Negotin , opština Negotin, Gazdinstvo Brankice Stanković
sa temom:
1. 09:00 do 09:32 Podsticaji lokalne samouprave Negotin , savetodavac Ivana Stanković

Cilj najavljene tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvodjača sa uslovima podnošenja zahteva za podsticaje lokalne samouprave Negotin. Prisutno je bilo pet poljoprivrednih proizvodjča.
Koordinator: Ivana Stanković

Izvor: PSSS Negotin

Dana 19.05.2023. godine, sa početkom u 08:31 održana je predavanje, mesto Negotin , opština Negotin, Prostorije PSSS Negotin
sa temama:
1. 08:31 do 09:03 e Agrar , savetodavac Vladimir Stanković
2. 09:03 do 09:36 Zaštita kukuruza , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj najavljenog predavanja je upoznavanje i pomoć poljoprivrednim proizvođačima prilikom rada u e Agraru, kao i sa zaštitom kukuruza.
Koordinator: Vladimir Stanković

Izvor: PSSS Negotin

Dana 19.05.2023. godine, sa početkom u 15:20 održana je predavanje, mesto Veljkovo , opština Negotin, Gazdinstvo Mituljikic Oliver
sa temama:
1. 15:20 do 15:50 Eagrar , savetodavac Teodor Prvulović
2. 15:51 do 16:21 Podsticaji ministarstva poljoprivrede , savetodavac Zorica Petkanić

Cilj ovog predavanja je bio ukazivanje i pomoć poljoprivrednicima prilikom rada u eagraru, kao i mere agrearne politike koju sprovodi ministarstvo poljoprivrede.
Koordinator: Teodor Prvulović

Izvor: PSSS Negotin

OTKAZUJE SE predavanje, zakazana za 20.05.2023. sa početkom u 09:00, mesto Negotin, opština Negotin,Prostorije PSSS Negotin
Otkazuje se iz tehničkih razloga.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin

Dana 18.05.2023. godine, sa početkom u 09:28 održana je predavanje, mesto Rogljevo , opština Negotin, Sala pimnice Milić
sa temama:
1. 09:28 do 09:59 Eagrar , savetodavac Bojana Filidžanović
2. 09:59 do 10:33 Podsticaji lokalne samouprave , savetodavac Vladimir Stanković
3. 10:33 do 11:08 Podsticaji ministarstva poljoprivrede , savetodavac Ivana Stanković

Cilj ovog predavanja bio je ukazivanje i pomoć poljoprivrednicima prilikom rada u eagraru, kao i mere agrearne politike koju sprovodi ministarstvo poljoprivrede.Prisutno je bilo 15 poljoprivrednika.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 17.05.2023. godine, sa početkom u 08:30 održana je tribina, mesto Negotin , opština Negotin, Gazdinstvo Papalucić Miloša
sa temom:
1. 08:30 do 09:01 e Agrar i podsticaji lokalne samouprave , savetodavac Vladimir Stanković

Cilj najavljene tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa e Agrarom, kao i sa podsticajima lokalne samouprave. Prisutno je bilo 6 poljoprivrednih proizvođača
Koordinator: Vladimir Stanković

Izvor: PSSS Negotin

Dana 18.05.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Negotin , opština Negotin, Gzdinstvo Jaćimović Branimira
sa temom:
1. 08:00 do 08:31 e Agrar i podsticaji lokalne samouprave , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa e Agrarom, kao i sa podsticajima lokalne samouprave.Prisutno je bilo 5 poljoprivrednika.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 27.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Negotin , opština Negotin, Prostorije PSSS Negotin
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Podsticaji lokalne samouprave , savetodavac Zorica Petkanić
2. 09:30 do 10:00 Zaštita kukuruza , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj najavljenog predavanja je da se poljoprivrednici upoznaju sa podsticajima lokalne samouprave i integralnom zaštitom bilja.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin

OTKAZUJE SE tribina, zakazana za 18.05.2023. sa početkom u 10:00, mesto Negotin, opština Negotin,PSSS Negotin
Tribina otkazana iz tehničkih razloga.
Koordinator: Vladica Stefanović

Izvor: PSSS Negotin

Dana 21.05.2023. godine, sa početkom u 09:30 održaće se tribina, mesto Čubra , opština Negotin, Gazdinstvo Stanković Momira
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj najavljene tribine je da se poljoprivrednici upoznaju sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi i načinu kako da za njih konkurišu u e-Agraru.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin