Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 26.05.2024. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Ribare , opština Jagodina – grad, Polj.gazdinstvo- Goran Milojević
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Striža ovaca , savetodavac Aleksandar Canić

Poljoprivrednim proizvođačima ukazaati na značaj striže avaca i kako striža ovaca deluje na njihovo zdravstveno stanje.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.05.2024. godine, sa početkom u 09:30 održaće se radionica, mesto Ribare , opština Jagodina – grad, Polj.gazdinstvo- Goran Milojević
sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Striža ovaca , savetodavac Aleksandar Canić

Poljoprivrednim proizvođačima ukazaati na značaj striže avaca i kako striža ovaca deluje na njihovo zdravstveno stanje.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 24.05.2024. godine, sa početkom u 20:00 održaće se tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, MZ Levač
sa temom:
1. 20:00 do 20:30 Podsticaji MPŠV , savetodavac Dragan Mijušković

Proizvođači će biti upoznati s najnovijim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 25.05.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se tribina, mesto Loćika , opština Rekovac, Gazdinstvo Ilić Nenada
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Podsticaji MPŠV. , savetodavac Dragan Mijušković

Proizvođači će biti upoznati s najnovijim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 25.05.2024. godine, sa početkom u 18:00 održaće se radionica, mesto Loćika , opština Rekovac, Gazdinstvo Ilić Nenada
sa temom:
1. 18:00 do 18:30 Podsticaji MPŠV. , savetodavac Dragan Mijušković

Proizvođači će biti upoznati s najnovijim podsticajima MPŠV.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Rekovac , opština Rekovac, Gazdinstvo Nikole Krstića
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zatravljivanje u vinogradu kao mera ublažavanja negativnih klimatskih promena . , savetodavac Vesna Vasić
2. 09:30 do 10:00 Mere zelene rezidbe u vinogradu , savetodavac Ivana Gligorijević

Mere zelene rezidbe – kada se i na koji način obavljaju u vinogradu.
Zatravljivanje u vinogradu kao mera ublažavanja negativnih klimatskih promena – prednosti i nedostaci ove mere.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 20.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se predavanje, mesto Rekovac , opština Rekovac, Gazdinstvo Nikole Krstića
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zatravljivanje u vinogradu kao mera ublažavanja negativnih klimatskih promena . , savetodavac Vesna Vasić
2. 09:30 do 10:00 Mere zelene rezidbe u vinogradu , savetodavac Ivana Gligorijević

Mere zelene rezidbe – kada se i na koji način obavljaju u vinogradu.
Zatravljivanje u vinogradu kao mera ublažavanja negativnih klimatskih promena – prednosti i nedostaci ove mere.
Koordinator: Vesna Vasić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 23.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uredbe i podsticaji , savetodavac Vesna Jevtić

Poljoprivrednim proizvođačima objasniti na koji način podneti zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.
Koordinator: Vesna Jevtić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 23.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Uredbe i podsticaji , savetodavac Vesna Jevtić

Poljoprivrednim proizvođačima objasniti na koji način podneti zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor.
Koordinator: Vesna Jevtić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije opštine Jagodina
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 pravilnici u stočarstvu za kvalitrtne mlečne krave , savetodavac Aleksandar Canić

Poljoprivrednim proizvođačima objasniti pravilnike iz oblasti stočarstva koje obuhvataju redovne subvencije i podsticaje.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina