Objava: TRIBINA-PSSS Jagodina

Dana 26.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Radošin , opština Svilajnac, Prostorije MZ
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 E-agrar – podsticaji , savetodavac Dragan Mijušković

Cilj tribine je da se prisutni proizvođači upoznaju sa pravilnicima o podsticajima MPŠV i sa načinom slanja zahteva za iste putem e-agrara.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.05.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Tečić , opština Rekovac,
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Obilazak ogledne farme , savetodavac Ružica Đukić

Cilj posete oglednom gazdinstvu je praktični prikaz primene dobre poljoprivredne prakse na gazdinstvu.
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Rekovac , opština Rekovac, Prostorije MZ
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 e agrar , savetodavac Mira Miljković

E agrar, prijava na e agrar, obnova gazdinstava i podnošenje zahteva
Koordinator: Mira Miljković

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.05.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Tečić , opština Rekovac,
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Obilazak ogledne farme , savetodavac Ružica Đukić

Cilj posete oglednom gazdinstvu je praktični prikaz primene dobre poljoprivredne prakse na gazdinstvu.
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Radošin , opština Svilajnac, Prostorije MZ
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 E-agrar – podsticaji , savetodavac Dragan Mijušković

Cilj tribine je da se prisutni proizvođači upoznaju sa pravilnicima o podsticajima MPŠV i sa načinom slanja zahteva za iste putem e-agrara.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 26.05.2023. godine, sa početkom u 09:00 održaće se tribina, mesto Rekovac , opština Rekovac, Prostorije MZ
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 e agrar , savetodavac Mira Miljković

E agrar, prijava na e agrar, obnova gazdinstava i podnošenje zahteva
Koordinator: Mira Miljković

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 19.05.2023. godine, sa početkom u 17:00 održana je tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS
sa temom:
1. 17:00 do 17:30 podsticaji u stočarstvu , savetodavac Aleksandar Canić

Proizvođačima ispričati o podsticajima u stočarstvu i načinu podnošenja zahteva u e Agraru.
Koordinator: Aleksandar Canić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 18.05.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je radionica, mesto Jovac , opština Ćuprija, gazdinstvo Klarić Angeline
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Način pristupanja E agraru i konkurisanje za subvencije po ha , savetodavac Ružica Đukić

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na način pristupanja E agraru i način konkurisanja za subvencije po ha..
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 15.05.2023. godine, sa početkom u 15:00 održana je tribina, mesto Jagodina , opština Jagodina – grad, Prostorije PSSS jagodina
sa temom:
1. 15:00 do 15:30 Podsticaji po košnici pčela , savetodavac Ružica Đukić

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju za načinom konkurisanja za podsticaje po košnici pčela.
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina

Dana 18.05.2023. godine, sa početkom u 16:00 održaće se radionica, mesto Jovac , opština Ćuprija, gazdinstvo Klarić Angeline
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Način pristupanja E agraru i konkurisanje za subvencije po ha , savetodavac Ružica Đukić

Cilj radionice je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na način pristupanja E agraru i način konkurisanja za subvencije po ha..
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina