Objava: RADIONICA-PSSS Jagodina

Dana 05.07.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je radionica, mesto Lipovica , opština Despotovac, malinjak Dragane Ilić
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Berba maline , savetodavac Igor Andrejić

Cilj radionice je demonstrirati poljoprivrednim proizvođačima i beračima osnovne higijenske i tehničke principe u procesu berbe maline.
Koordinator: Igor Andrejić

Izvor: PSSS Jagodina