Značaj organske poljoprivrede kao jedanog oblika poljoprivrede-Mijodrag Đorđević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512757
  Đorđevic Mijodrag

   Organska poljoprivreda usmerena je na budućnost i razvoj, ne samo sa aspekta zaštite životne sredine i unapređenja zdravlja ljudi, već i sa stanovišta ekonomskog prosperiteta. Organska poljoprivreda je jedan od oblika poljoprivrede sa manjim ulaganjima i većim smanjenjem troškova. Prelaskom na organsku poljoprivredu, veoma efikasno mogu se smanjiti troškovi, npr. reciklažom najveće moguće količine materija na farmi. Troškovi radne snage mogu se smanjiti korišćenjem preventivnih mera u zaštiti od bolesti, štetočina i korova. Troškovi ulaganja mogu se smanjiti upotrebom lokalnih biljaka za pripremu sopstvenih pesticida, gajenjem životinja za sopstvenu proizvodnju đubriva, mleka, jaja i mesa, proizvodnjom sopstvene stočne hrane, deljenjem opreme i mehanizacije sa susedima itd.
   Glavni cilj organske poljoprivrede je održavanje i povećanje plodnosti zemljišta. Organskim đubrivom prihranjujemo površine koje koristimo u biljnoj proizvodnji. Organsko đubrivo je potpuno đubrivo i njegovim đubrenjem se zemljištu vraćaju hranljivi sastojci odneseni žetvom i berbom. Organsko đubrivo sadrži u sebi živa bića (mikroorganizme), koji razlažu sastojke zemljišta i čine ih pristupačnim biljci. Organsko đubrivo utiče i na održavanje toplote u zemljištu upijanjem i zadržavanjem sunčevih zraka, čime se zemljište bolje i ranije zagreva, te i setva može ranije da se obavi. Organsko đubrivo čini zemljište rastresitim, stvara se prostor za vazduh koji je potreban za rad zemljišnih mikroorganizama. Rastreseno zemljište bolje upija vlagu i bolje je drži, što je bitno za područja sa niskim padavinama. Organska proizvodnja plodoredom kao sistemom biljne proizvodnje i drugim agrotehničkim merama ostvaruje cilj – očuvanje „živog” zemljišta kao osnove poljoprivredne proizvodnje. To podrazumeva povećanje biološke aktivnosti zemljišta pravilnim đubrenjem i održavanje strukture zemljišta, uvođenje kultura sa dubokim korenom, zatim leguminoza i kultura pogodnih za đubrenje. Mikroorganizmi u tlu imaju važnu ulogu u obradi i obezbeđenju hranljivih materija biljkama. Zemljište je potrebno obrađivati lakim oruđima da se što manje remeti životni prostor zemljišnih organizama. Organska proizvodnja teži uspostavljanju zatvorenog sistema proizvodnje. To podrazumeva proizvodnju krmnih smeša, vezivanje azota setvom leguminoza, kompostiranje otpadaka, zaustavljanje erozije zemljišta i pravilno rukovanje biljnim otpacima i stajnjakom. Biljne bolesti, štetočine i korovi se, u organskoj proizvodnji, suzbijaju pravilnim izborom vrsta i sorti bilja i uništavanjem korova fizičkim i mehaničkim putem. Suštinu zaštite biljaka čine metode integralne zaštite, uz primenu različitih bioloških sredstava za zaštitu.
   Izvor: PSSS Zaječar Mijodrag Đorđević doktor poljoprivrednih nauka

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.