Žitna pijavica-Oulema melanopus

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514776
  Gavrilović Slađana
  Učesnik

   Žitna pijavica-Oulema melanopus jedna je od ekonomski značajnijih štetočina strnih žita u Srbiji. Imago je dug oko 5mm. Telo je izduženo, glava je tamnoplave boje, a pronotum narandžasto crven. Naziv je dobila zbog oblika i načina na koji se hrani. Oulema melanopus obrazuje jednu generaciju godišnje. Imago prezimljava pod suvim lišćem i biljnim ostacima. U proleće, odrasle jedinke postaju aktivne i hrane se prvenstveno na ovsu, ječmu i pšenici. Nakon dodatne ishrane dolazi do parenja i polaganja jaja u nizu na licu lišća, uglavnom na mlađem lišću. Ženke polažu od 50 do 275 jaja, koja se pile u narednih 5-6 dana u zavisnosti od temperature. Optimalna je oko 21 stepen. Štete prave i imaga i larve ali se larve smatraju značajnim štetočinama. Odrasle jedinke prave karakteristična oštećenja u vidu dugačkih i uskih perforacija(1mm) pri čemu se list može lako pocepati. Larve usled ishrane oštećuju list sa gornje strane sve do epidermisa u vidu prozorčića tako da epidermis sa donje strane ostaje ne oštećen.
   Najveće štete nastaju kada dođe do oštećenja lista zastavičara kao nosioca prinosa. Pored uticaja na prinos, negativan uticaj se može odraziti i na sam kvalitet zrna.
   Integralnom zaštitom i primenom agrotehnike može se uticati na smanjenje brojnosti, takođe se smatra da pojačano đubrenje azotom deluje da biljke pšenice deluju privlačnije, dok pojačano đubrenje kalijumovim đubrivom može imati repelentno dejstvo. Suzbijanje hemijskim putem, odnosno primena insekticida je najčešći način suzbijanja žitne pijavice, pri čemu treba voditi računa o pragu štetnosti koji za imaga iznosi 8-15 jedinki po metru kvadratnom, a za larve 5-10, odnosno 15-20% oštećene lisne površine. Suzbijanjem imaga, sprečava se poleganje jaja i smanjuje početna brojnost a samim tim i štete. Od insekticida registrovani su preparati na bazi sledećih aktivnih supstanci: cipermetrin, alfa-cipermetrin, bifentrin, deltametrin, hlorpirifos. Za uspešno suzbijanje žitne pijavice najznačajnije je pravovremeno tretiranje kao i pravilan odabir insekticida.

   Slađana Gavrilović
   PSSS Valjevo

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.