Zasušivanje muznih krava

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513078
  Marković Svetislav
  Učesnik

   Zasušivanje muznih krava je veoma bitan proces važan iz više razloga. Na taj način organizam krave se priprema za intenzivan rast ploda, jer je poznato da u tom periodu plod nekoliko puta udupli svoju težinu. U tom periodu i mlečna žlezda i vime trebaju da prođu kroz period intenzivne regeneracije i pripreme za narednu laktaciju. Zasušenost kod krava traje obično 60 dana, a nikako manje od 42 dana. Taj vremenski period je neophodan da se pobrojani procesi odviju na zadovoljavajući način. Ujedno, to je vreme da se, ako je neophodno, popravi kondicija krava i spremno dočeka partus i sledeća laktacija. Postoji više tehnika koje se primenjuju za uspešno zasušivanje:
   · Delimično izmuzanje – u pravilnim vremenskim razmacima mleko se delimično izmuze.
   · Periodično izmuzanje – u prvih par dana trokratno, zatim dvokratno, da bi se na kraju svelo na jednom u dva, pa tri dana, sve do potpunog prestanka rada mlečne žlezde.
   · princip naglog zasušenja – prvi dan se pomuze sva količina mleka, a onda se u svaku četvrtinu vrši aplikacija injektora za zasušenje i protiv pojave mastitisa. Drugi dan se potpuno prestaje sa mužom. Sekrecija mleka prestaje kada pritisak u alveolama naraste do određene tačke. Komponente mleka razgrade se pomoću enzima ili budu reapsorbovane, alveole pucaju i žlezdu ispune obrambene ćelije-fagociti. Treći dan, ako smo uradili sve pobrojano, vime bi trebalo da bude zdravo, meko i bez mleka. Uporedo sa ovim postupcima neophodno je uraditi određene izmene u režimu ishrane, kako bi se i na taj način smanjio pritisak na mlečnu žlezdu i olakšao nam posao zasušenja. Kao prvo, iz obroka se na nekoliko dana pre početka zasušivanja izbacuju sva koncentrovana hraniva, kao i sveža zelena krmna hraniva, a uvodi se seno uz dovoljne količine vode. Ovakav način ishrane treba da traje dok se ne postigne potpuna zasušenost. Za sve to vreme potreban je stalni nadzor i pregled stanja vimena zbog mogućih komplikacija (mastitis), pogotovo kod krava sa visokom mlečnošću. Svi ovi postupci kod krava izazivaju određeni stres a naš je zadatak da taj stres svedemo na najmanju meru i ujedno spremimo grlo za nerednu laktaciju.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.