Zasušivanje krava

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513156
  Vujić Radosav
  Učesnik

   Steone krave treba da se muzu dok ne napune sedam meseci steonosti.Posle tog vremena krave treba da su zasušene.Poslednja dva meseca bremenitosti mlečna žlezda treba da se odmori od stvaranja mleka i da se pripremi za novu laktaciju.U praksi se često prave greške ,tako što se krave muzu do na 30 a nekad i na 15 dana pred teljenje.To se pre svega radi sa kravama koje daju dosta mleka i to u dužem periodu laktacije što ne treba nikako činiti .

   Osmi i deveti mesec steonosti stavlja životinju pred velike fiziološke napore koji se pre svega odnose na obezbeđenje ploda sa svim potrebnim hranljivim materijama.U tih dva meseca ,plod najbrže napreduje,to jest dobija na težini .Ako se tome pridoda i stvaranje mleka životinja će morati izvesne materije da uzima iz sopstvenog organizma .

   U praksi se zasušivanje krava sprovodi tako što se u sedmom mesecu bremenitosti počne sa smanjenjem broja muža,na primer sa dve muže dnevno pređe se na jednu mužu dnevno,zatim na jednu mužu u toku dva dana,do potpunog prestanka muže.

   Na farmama sa većim brojem krava mogu se krave naglo zasušiti .Naime,posle jutarnje muže ,sve krave koje su navršile sedam meseci steonosti i ulaze u osmi mesec više se ne muzu.One se izdvoje od drugih krava i kod njih se sprovodi drugi sistem držanja i hranjenja.Tim kravama daje se samo seno ili slama nekoliko dana ,a uskraćuje se silaža slična hraniva i koncentrat.Vime se stalno mora kontrolisati,kao režim ishrane sve do potpunog zasušenja.U slučaju da krava koja se zasušuje ispolji neke promene na vimenu obaveštava se veterinar koji će izvršiti pregled .

   U slučaju potrebe lečenja vimena ili četvrti režim ishrane se normalizuje i tek nakon izlečenja primenjuje se procedura zasušenja.

   Nakon poslednje muže ,pred zasušenje krava ,vrši se dezinfekcija sisa potapanjem u dezinficijens.Ovaj postupak treba ponavljati kod zasušenih krava.

   Steonim junicama pre teljenja treba pregledati vime i sise.Da bi se junice pripremile i navikle na mužu preporučuje se masaža vimena blagim postupkom.

   dr Radosav Vujić,
   savetodavac za stočarstvo

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.