Zasušenje krava

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513306
  Jakšić Kosovka
  Učesnik

   Od brojnih faktora koji utiču na prinos i kvalitet mleka, period zasušenosti i stadijum laktacije su od posebnog značaja. Uobičajeno je da krave budu zasušene 45 do 60 dana pre očekivanog telenja. Krave koje nemaju normalan period zasušenja proizvode 25 do 40% manje mleka u narednoj laktaciji. Zasušenje krava je potrebno da bi se plod pravilno razvijao, jer su u poslednjim mesecima steonosti povećane njegove potrebe za hranljivim materijama. Zasušenje krava može biti:
   – brzo i
   – postepeno.
   Postupak brzog zasušenja u praksi je dao dobre rezultate. U danu kada se pristupa zasušenju posle jutarnje muže, obavlja se kontrola mleka iz svake četvrti vimena izmuzanjem u sud sa tamnom podlogom (kako bi se utvrdilo dali postoje procesi zapaljenja mlečne žlezde, koji se manifestuju promenjenim sastavom mleka – vodenast izgled, prisustvo ugrušaka). Ako nema nikakvih promena u mleku krava se može zasušiti. U drugom delu toga dana, kao i u naredna dva dana uskraćuje joj se hrana ili se u minimalnim količinama daju seno (slama) i voda. Četvrtog dana se ponovo obavlja kontrola vimena i ako nema promena ubrizgava antibiotska mastu svaku četvrt vimena u cilju preveniranja mastitisa. Narednih dana obrok treba postepeno povećati do normalnog nivoa za zasušene krave.
   Kod postepenog zasušenja smanjuje se broj dnevnih muža i krave se najčešće muzu jednom dnevno ili se određenih dana muža postepeno izostavlja. Preporučuje se ograničavanje konzumiranja hrane i vode uskraćivanjem koncentrata i smanjenjem količina kabastih hraniva . Dobro je da visokomlečne krave budu zasušene brzim postupkom.
   Postupak brzog zasušenja obično traje sedam dana:

   U periodu zasušenosti vime krave je podložno infekcijama koje dovode do pojave mastitisa na početku laktacije. To se posebno odnosi na početak zasušenosti i na period neposredno pred telenje, kada zbog povećanog intramamarnog pritiska u vimenu posle prestanka muže kao i nalivanja kolostruma pred telenje, može doći do širenja i skraćivanja sisnog kanala. Tako je do sisne cisterne olakšan prolaz bakterija koje izazivaju mastitis. Zato je tretiranje svake četvrti vimena antibiotskim mastima pri zasušenju veoma efikasan način da se smanji pojava zapaljenja vimena u stadu za oko 20%.

   Savetodavac stočarstva Jakšić Kosovka

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.